Методичне обєднання класних керівників
31.10.2016, 22:01

Для керування виховним процесом в школі створено методичне об’єднання класних керівників. Методичне об'єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішньо шкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

Основні завдання шкільного методичного об'єднання класних керівників:
підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Функції шкільного методичного об'єднання класних керівників:

організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;
координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі;
планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів;
організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;
обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;
оцінює роботу членів об'єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення класних керівників.

Документація шкільного методичного об'єднання класних керівників:

список членів методичного об'єднання;
річний план роботи методичного об'єднання;
протоколи засідань методичного об'єднання.

Сучасна школа знаходиться в стані реформування. Основною метою сучасної освіти є виховання активної, творчої особистості, що може взяти на себе відповідальність за своє благополуччя та за благополуччя суспільства в цілому.
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я - це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». В Україні Конституцією визначено, що життя і здоров’я дитини - це найвища цінність. Але ми – вчителі не маємо можливості чітко визначити стан здоров’я дитини. І лише спостереження вчителя за поведінкою учнів дають змогу зробити висновок: чи в змозі дитина плідно працювати на уроці. Сучасна дитина у віці від 6 до 16 років більшу частину світового дня проводить в навчальному закладі. Спочатку – на уроках, а потім – в ГПД або на годинах додаткової освіти. Достатньо відомо, що стан здоров’я школяра напряму залежить від стану психолого – педагогічного простору закладу освіти.

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників: "Формування культури поведінки школярів на уроках та позаурочний час ".
Головна увага приділялася реформуванню виховного процесу з метою активізації інтелектуально духовно-творчого потенціалу національних та загальнолюдських цінностей, послідовності та системності виховуючих впливів.

У минулому навчальному році методичне обєднання працювало над формуванням свідомої особистості з відповідною громадською позицією, що поєднує моральність, патріотизм, правову культуру, духовність, самовдосконаленню. За 2014 – 2015 навчальний рік на засіданнях м/о класоводів та класних керівників розглядалися питання про нові форми та методи виховного процесу, які забезпечили б реалізацію поставлених державних завдань, заслуховували звіти про самоосвіту, проводились відкриті виховні години за напрямками:
 Ціннісне ставлення до природи
 Ціннісне ставлення до мистецтва
 Ціннісне ставлення до праці
 Ціннісне ставлення до себе
 Ціннісне ставлення до суспільства та держави
 Ціннісне ставлення до людей

Відвідані відкриті виховні години засвідчують, що виховна робота в школі розширилась і тематика виховних заходів поновилась і стала більш актуальною. Тому в цьому навчальному році відкривається більше можливостей для прояву ініціативи, здібностей, знань і вмінь учнів.

В інноваційній діяльності школи активно застосовуються сучасні форми і методи роботи класних керівників: проектні майстерні, презентації усних журналів, ігри-змагання, ситуаційно-рольові ігри, реалізуються цільові програми. На класних годинах виконуються рекомендації з технології саморозвитку.
Класні керівники знаходяться у постійному творчому пошуку та створюють власні розробки класних годин.

Категорія: Файловий архів | Додав: Admin
Переглядів: 275 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar